Den Haag gebruikt PGAx nu ook voor BIBOB, Riec Liaison en het Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning

Joel Smit

Managing director

+31(0)10 452 11 75

Gemeente Den Haag heeft Ranshuijsen medio 2021 gevraagd om een zaaksysteem voor de ondermijningsprocessen Bibob, RIEC-Liaison en het Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning. 6 maanden later kunnen we met gepaste trots melden dat PGAx inmiddels in gebruik is genomen door de gemeente en haar partners voor de processen Bibob en RIEC-Liaison.

Bibob, of ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’

PGAx ondersteunt het hele Bibob proces, van start tot beslissing. Met slimme koppelingen met de basisregistraties BRP, BRK, Bag en Handelsregister en het vergunningensysteem, die de administratieve werklast verminderen en zorgen voor betrouwbare en actuele informatie. Ook is er ondersteuning voor de adviesvraag aan het Landelijk Bureau Bibob en zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het genereren van beleids- en verantwoordingsinformatie.
 
RIEC-Liaison

Gemeenten ontvangen van het RIEC een quickscan- of informatieverzoek en beantwoorden deze op basis van gegevens waar de gemeente over beschikt. PGAx biedt naast de bij Bibob genoemde koppelingen specifieke ondersteuning voor de quickscan en het eventueel daarop volgende informatieverzoek. Met PGAx kunnen partners worden bevraagd en kunnen zij veilig informatie aanleveren. Als het RIEC besluit een casus te starten kan de liaison de interventies in PGAx uitzetten en monitoren.
 
Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning

De komende ronden we samen met Den Haag het Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning af. Het GMP is ingericht volgens de stappen die zijn benoemd in het Model privacy protocol, de Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning. In dit model zijn verschillende stappen geformuleerd. Door die stappen langs te lopen, komt de gemeente tot een aanpak van ondermijning die voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Naar verwachting is het GMP Ondermijning medio maart beschikbaar.
 
Benieuwd hoe PGAx u kan helpen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning? Ga naar www.pgax.nl of bel ons kantoor Ranshuijsen 010 452 1175, vraag naar Joël Smit of Rim Ranshuijsen.