Het jaar 2020 goed gestart?

Esther van der Heijden

Support, Developer

+31(0)10 452 11 75

PGAx wordt door steeds meer gemeenten en veiligheidshuizen gezien als de beste oplossing voor de persoongerichte aanpakken en complexe casuïstiek.

Super trots op ons product waar het hele team van Ranshuijsen hard aan werkt

Het jaar 2020 is goed gestart! De gemeenten Woerden en Oudewater gebruiken vanaf 6 januari jl. onze privacy proof oplossing PGAx voor de ondersteuning van hun lokale Persoons Gerichte Aanpak (PGA).

In Tilburg maken we PGAx samen met het Zorg en Veiligheidshuis Midden Brabant geschikt voor gebruik in het Zorg en Triage Punt. PGAx wordt verder in Tilburg ingezet voor de ondersteuning van de clusters Re-Integratie, Complexe Casuïstiek, Procesregie Toegang en de Jeugdbeschermingstafel.

Wij zijn blij met deze nieuwe gemeenten, welkom! gemeenten woerden oudewater tilburg veiligheid reintegratie

 

https://www.linkedin.com/posts/jo%C3%ABl-smit-063a327_gemeenten-woerden-oudewater-activity-6620409915720683520-2Po7